JAK TO FUNGUJE?

Ve spořicím období si účastník stavebního spoření ukládá na účet u stavební spořitelny peníze, které se mu úročí, a jednou ročně k nim přibývá i státní podpora ve formě zálohy. Ta je aktuálně 10 % z naspořené částky v daném roce, maximálně však 2 000 Kč. Pokud tedy v každém roce vložíme 20 000 Kč, státní podpora dosáhne maximální výše, tj. 2 000 Kč. Státní podporu může účastník stavebního spoření dostat v daném roce na více smluv o stavebním spoření, avšak do celkové maximální výše jedné státní podpory (tedy ne více než 2 000 Kč).

Příspěvkem od státu se stavební spoření stává jednou z nejlepších možností spoření. Celkový výnos (tvořený úroky z dosud provedených vkladů + z přiznaných záloh státního příspěvku a následně i úroků z těchto příspěvků) z vkladu, který dosahuje právě výše 20 000 Kč ročně, umožňující přiznání nejvyššího státního příspěvku (tj. 2 000 Kč) za rok totiž značně překonává výnosy, které je možno získat ze stejné částky u jiných vkladových a spořících produktů. Přitom i tyto vklady jsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu.

Po uplynutí zákonem stanovené minimální doby spoření (šest let) si můžeme naspořené peníze včetně státní podpory vybrat. Pokud by však minimální lhůtu spoření nebyla dodržena a naspořené prostředky bychom vybrali dříve, ztratíme nárok na státní příspěvek, tzn. i na dosud připsané zálohy státní podpory. Vypovědět stavební spoření před uplynutím dané lhůty se proto v žádném případě nevyplatí.

Připravuje:

Ve spolupráci s: