PODMÍNKY ÚČASTI VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ

Účastníkem stavebního spoření se může stát fyzická nebo právnická osoba. Podmínkou je uzavření smlouvy se stavební spořitelnou.

Státní podporu může získat:

  • občan České republiky,
  • občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky,
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.

Se žádostí o informace o stavebním spoření a o uzavření smlouvy se můžeme obrátit na zaměstnance stavebních spořitelen, na zaměstnance bank či jiných finančních institucí, na finanční poradce (obchodní zástupce) spolupracující s příslušnou stavební spořitelnou. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: