NEŽ ZAČNEME SPOŘIT DO STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Na počátku si je třeba rozmyslet, kolik peněz budeme k financování svého bydlení potřebovat. To pak bude naše tzv. cílová částka, kterou si sjednáme ve smlouvě o stavebním spoření. 

Cílová částka se skládá ze dvou částí, a to z uspořených prostředků (naše vklady, státní podpora a úroky z nich po odečtení daně z příjmů z těchto úroků) a z nároku na úvěr ze stavebního spoření. Nárok na úvěr ze stavebního spoření nám však vznikne až po splnění podmínek stanovených příslušnou stavební spořitelnou.

Připravuje:

Ve spolupráci s: